Er det en kobling mellom den populære Irving Chernev-boken “Logical Chess: Move by Move” og John Nunns fremragende (og variasjonskrevende) “Understanding Chess: Move by Move”? Svaret er ja, og svaret finnes mellom sidene i denne boken!

Boken er skrevet på forklarende måte – rettet mot en relativ nybegynner og oppover – med spill som er delt inn i fem lærerike motiver: Angripe kongen, forsvaret, stykkraften, bondekonstruksjonen og Endgame-temaene.

Kort sagt, det er mye å lære av denne boken, for en nybegynner og til og med for spillere opp til rundt 1800 USCF.