Dette er en guide for sjakkspillere som hjelper deg med å vurdere usannsynlige taktiske triks og i stedet starte med å demme opp for angrep. Leserne blir vist hvordan man skal jakte fiendens konge og hvordan man kan gripe initiativet med overraskende ofre.
Noen sjakk-spillere synes alltid å ha et ekstra triks i ermet. De ser de usannsynlige taktiske mulighetene, de starter listige angrep fra tilsynelatende stille stillinger og er utålmodige når fiendens konge er i deres område. Selv når ting går galt, skaper de praktiske sjanser og gjentatte ganger «svindler seg» ut av trøbbel.

LeMoir viser at nøkkelfaktorene for å kunne bli en dødelig taktiker er motivasjon, fantasi og beregning:
* Motivasjon: Å ha villighet til å ofre og vurdere taktiske ideer under spillet
* Fantasi: være klar over taktiske konsepter som fører til ideer som andre spillere kan savne
* Beregning: Å kunne analysere og beregne effektivt

Denne brukervennlige og humoristiske boken inneholder mange fremragende eksempler på beslaglagte muligheter, sammen med veiledning om hvordan du kan oppdage overraskende taktikk og håndtere stillinger av materiell ubalanse.