Betingelser og vilkår – sjakk.info

Bruk av dette nettstedet – www.sjakk.info – er gratis og frivillig for deg. Ved bruk av nettstedet samtykker du i å følge våre betingelser. Det er derfor viktig at du setter deg inn i reglene. All bruk av dette nettstedet som er i strid med disse betingelser eller med norsk lov, vil medføre at du kan lukkes ute fra tjenesten og du risikerer å komme i erstatningsansvar eller straffansvar.

 • Dette nettstedet eies og drives av sjakk.info fra selskapets kontorer i Norge. Nettstedet er ene og alene rettet mot det norske marked, og forholder seg derfor alene til norske myndigheter og norsk lovgivning. sjakk.info går ikke god for og har intet ansvar for at innholdet og tjenesten på dette nettstedet egner seg eller er tilgjengelig for bruk andre steder enn i Norge.
 • Dette nettstedet er utviklet som en tjeneste fra sjakk.info for å gi nybegynnere og mer avanserte sjakkspillere nyttige artikler, tips og råd, og i tillegg tilgang til elektronisk materiell innen de fagområdene der sjakk.info har sin ekspertise. Vi tilstreber at all informasjon på dette nettstedet skal være korrekt og oppdatert.
 • sjakk.info fraskriver seg alt ansvar for enhver skade eller ulempe man måtte påføres ved bruk av dette nettsted.
 • Linker på dette nettområdet kan føre til nettsteder som ikke eies og/eller kontrolleres av sjakk.info. Når du aktiverer disse og forlater sjakk.info, fraskriver vi oss ethvert ansvar for innholdet eller tjenestene på de nettsteder det linkes til, herunder endringer i innholdet eller tjenestene som måtte foretas etter at linken er lagt ut hos sjakk.info.
 • Ved bruk av sjakk.info nettsted plikter du å sette deg inn i våre retningslinjer for personvern.
 • Om besøkende kommer med tilbakemeldinger til sjakk.info som for eksempel spørsmål, kommentarer eller forslag – skal informasjonen anses som ikke-konfidensiell og sjakk.info skal ikke ha forpliktelser av noe slag med hensyn til hemmelighold av denne informasjonen. Videre skal sjakk.info ha rettigheter til å reprodusere, bruke, legge frem og distribuere informasjonen til andre uten noen form for restriksjoner. sjakk.info skal også ha rettighetene til å bruke konsept, kunnskap eller teknikk som måtte ligge i slik informasjon til et hvilket som helst formål. Reglene i dette punkt må leses i sammenheng med våre retningslinjer for personvern, som uansett vil gjelde.
 • sjakk.info har eiendomsretten og opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet. Du kan lese, se, skrive ut og laste ned materiell fra disse sidene, men bare til eget, privat og ikke-kommersielt bruk. Bortsett fra slik bruk er det ikke tillatt å benytte tekst, bilder eller annet innhold på nettstedet. Kopiering eller annen form for reproduksjon av deler eller hele innholdet i noen form er forbudt med mindre det er innhentet tillatelse fra sjakk.info. Misbruk i forhold til disse bestemmelser vil kunne medføre erstatningsansvar; det er dessuten straffbart.
 • Betingelser og vilkår på dette nettstedet styres av norsk lov. Oppstår tvist om disse betingelser og vilkår skal sak reises på det sted der sjakk.info har sitt hovedkontor i Norge.
 • En e-bok er en bok lagret i et digitalt format, slik at den kan leses på digitale enheter som for eksempel en datamaskin nettbrett, smarttelefon eller et lesebrett. Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer (produkter) fra www.sjakk.info til forbrukere.
 • Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
  Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.sjakk.info er bare tilgjengelig på norsk. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
  Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
 • Definisjon av parter
  Selger er: Sjakk.info, info@sjakk.info, org.nr. 922 102 902, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
  Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
 • Opplysninger gitt i nettbutikken
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
  Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt eller trukket tilbake. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 • Priser
  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.
 • Betaling
  Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, eller ved din konto i PayPal.
 • Levering og forsinkelse
  Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Når du har betalt for e-bøkene går du til oppgitt nedlastingsside for å laste dem ned til din digitale enhet.
 • Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
  Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Sjakk.info melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).
 • Garanti
  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
 • Angrerett
  Det er dessverre ikke angrerett på e-bøker. Når du har lastet ned en e-bok, er kjøpet endelig og det kan ikke angres. Jfr. Angrerettlovens §12 om Unntak og begrensninger i angreretten.

Sjakk.info har skaffet til veie en rekke bøker som er omgjort til PDF format for enklere levering og direkte nedlasting for våre kunder. Bøkene som gjøres tilgjengelig for markedet via gratis nedlastning eller nedlastning etter godkjent kjøp, er alle kvalitetsikret og inneholder ingen kjente feil, mangler eller sikkerhetstrusler for mottaker. Sjakk.info fraskriver seg ethvert ansvar for følgeskade og annen påført skade som oppstår ved nedlastning, åpning og bruk av våre bøker (produkter).

Dersom det skulle oppstå tvil eller tvister om opphavsrett og godkjente videredistribusjon- og salgsrettigheter, vil Sjakk.info vurdere de påstander som fremsettes og forholde seg til 3dje parts juridiske vurderinger og anbefalinger.

Som kunde av Sjakk.info har du ikke anledning til å videreselge eller -distribuere nedlastet materiale uten på forhånd samtykke.

For saker av juridisk karakter, kontakt: redaksjonen@sjakk.info eller advokat@sjakk.info.

Handlekurv