Retningslinjer for personvern – sjakk.info

Personvern

Personvern er svært viktig for sjakk.info og vi tilstreber derfor høy beskyttelse av personopplysninger på våre nettsider og tilhørende nettjenester. Beskyttelsen gjennomføres over alt der vi har faktisk mulighet. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at sjakk.info ikke kan garantere sikker overførsel av personlig informasjon til eller fra deg som bruker via Internett.

Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger slik som beskrevet nedenfor. Nedenfor beskrives de forskjellige typer informasjon som lagres og behandles på sjakk.info sine nettsider og tilhørende nettjenester.


Personopplysninger
sjakk.info samler kun inn personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail etter at uttrykkelig og frivillig samtykke, basert på informasjon du får her på nettstedet, er sendt til oss gjennom våre nettsider fra deg som registreres.


Formålet med innsamling av opplysninger, både personopplysninger og annen informasjon, er at sjakk.info eller samarbeidspartnere, kan bruke informasjonen du gir oss, til å forbedre innholdet og tjenestene på våre nettsider. Dette inkluderer oppdatering av materiell på nettsidene, gi deg melding om nye tjenester, gi deg nye muligheter til å være i dialog med nettsidene, sende deg informasjon du har spurt etter og få råd fra deg om hvordan vi kan utvikle nettstedet. Andre forbedringer kan tenkes.


I den grad du sender opplysninger som identifiserer deg, dvs personopplysninger, samtykker du til at informasjonen brukes som nevnt over. Dette gjelder med mindre annet fremgår. Ditt samtykke innebærer at sjakk.info skal ha rettigheter til å bruke og lagre denne informasjonen på sine interne systemer, uavhengig av hvordan disse teknisk er satt opp. Dette betyr at du samtykker til at personopplysninger kan overføres over landegrenser i den grad sjakk.info finner dette nødvendig. I den grad sjakk.info benytter tekniske løsninger i utlandet vil opplysningene fortsatt være i sjakk.info sin besittelse og ditt samtykke involverer ikke at dine personopplysninger kan overføres til utenforstående, med unntak av sjakk.info sine samarbeidspartnere.


Ifølge personopplysningsloven har du rett til å be sjakk.info om innsyn i alle data som gjelder deg og å få rettet opp alle data som måtte være feil. Du har også rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg.


Opplysninger som ikke identifiserer en person
sjakk.info vil også samle inn informasjon som ikke er knyttet til en person. Dette vil ikke være personopplysninger. Formålet med denne innsamlingen vil være å få statistiske data om totalt antall besøkende på våre nettsider, antall besøkende per side på våre nettsider og domenenavnet på besøkerens nettleverandør.

Vi bruker denne informasjonen, for å forstå hvordan våre besøkende bruker våre nettsider slik at vi kan forbedre dem. Det kan også være at vi deler denne informasjonen med andre selskap i sjakk.info.

Ingen personopplysninger avdekkes i denne prosessen.


Linker til andre nettsteder
På sjakk.info sine nettsider vil du som en tjeneste kunne finne linker til andre sjakk.info nettsider og tredjeparters nettsider. De retningslinjene for personvern som du nå leser vil ikke gjelde for andres nettsider.

sjakk.info har ikke ansvar for retningslinjer for personvern som finner på nettsider til tredjeparter som det linkes fra sjakk.infos nettsider. Vi anbefaler deg at du alltid sjekker retningslinjer for personvern for enhver nettside du måtte besøke.


Cookies / informasjonskapsler
Såkalte «cookies» eller «informasjonskapsler» er små tekstfiler som legges i nettleseren på brukernes datamaskiner og som gir oss informasjon om hvor ofte noen besøker oss og hva de gjør når de besøker våre sider. «Cookies» inneholder ikke i seg selv personopplysninger, men hvis du gir oss personopplysninger, for eksempel ved å registrere deg på nettstedet, kan innholdet i en «cookie» knyttes til deg som person. Dermed kan i visse tilfeller en «cookie» inneholde personopplysninger.

Ved bruk av disse nettsider og tilhørende tjenester samtykker du til at sjakk.info kan plassere en «cookie» i nettleseren på din datamaskin. Formålet med bruk av «cookies» er å forbedre innholdet og tjenestene på våre sider, ved å spesialtilpasse innholdet og tjenestene til dine individuelle behov.


Sikkerhet
sjakk.info har sikre datanettverk beskyttet av brannmurer som er standard innen industrien og som er beskyttet med passord.
sjakk.info har sikkerhetssystemer for å forhindre tap, misbruk eller endring av brukerdata lagret i våre systemer.


Med unntak av avsnittet under er det bare autoriserte ansatte og samarbeidspartnere som har tilgang til informasjonen du gir oss. Strenge regler pålegges sjakk.info sine ansatte som har tilgang til databaser som lagrer personopplysninger eller til servere der våre nettsider er lagret.


Vi kan allikevel ikke garantere at tap, misbruk eller endring av data ikke vil skje, men vi gjør alt vi kan for å forhindre at slike hendelser skal forekomme.


Dele personopplysninger med tredjeparter
sjakk.info vil ikke i noe tilfelle selge eller leie ut personopplysninger til utenforstående. Vi gjør deg likevel oppmerksom på at i spesielle tilfeller kan det være at vi oppgir personopplysninger til utenforstående:


Situasjoner der utvalgt tredjepart gjennom sine nettsteder tilbyr sjakk.info støttetjenester. Disse kan i enkelte tilfeller få tilgang til opplysninger om deg for å kunne yte slik service til sjakk.info. Alle selskaper som yter slik service til sjakk.info må oppfylle strenge krav til databeskyttelse.


Det kan oppstå tilfeller der vi mener det er nødvendig å oppgi personopplysninger for å identifisere, kontakte eller sette i gang juridiske tiltak mot personer som kan tenkes å skade deg eller på annet vis omgå sjakk.infos rettigheter, eiendom eller drift, skade brukere av dette nettområdet eller andre som kan bli skadelidende ved slike aktiviteter.


Når vi mener loven krever det, eller som svar på forespørsler fra lovgivende myndigheter i forbindelse med etterforskning av kriminelle. Vi kan også oppgi personopplysninger på forespørsel fra sivile eller administrative myndigheter i forbindelse med en pågående sivil sak eller administrativ etterforskning.


Ditt ansvar når du sender personlige opplysninger
Ved å sende inn personlige og/eller relaterte opplysninger gjennom denne nettsiden samtykker du til at opplysningene lagres hos sjakk.info.
Du samtykker videre til at sjakk.info kan, i full diskresjon, bruke informasjon om deg i situasjoner det er henvist til i disse retningslinjene om personvern.


Kontakt oss gjerne
Du har som nevnt rett til å be om en kopi av den informasjonen vi har lagret om deg. Du kan også når som helst kontakte oss og tilbakekalle ditt samtykke i at vi bruker informasjon om deg i de situasjoner som er beskrevet i disse retningslinjene.

Videre informasjon om personvern kan du få ved å kontakte Datatilsynet.


Endringer
Enhver endring i disse retningslinjene for personopplysninger vil umiddelbart bli kommunisert på denne siden.

Les også betingelser og vilkår for bruk av www.sjakk.info.

Handlekurv