Lær deg notasjon !

Det finnes uttallige lærebøker om sjakk, både åpningsspill, midtspill og sluttspill. Sjakknotasjon er imidlertid et system for å skrive ned gangen i et sjakkparti for senere gjennomgang og analyse. Men, for å få noe glede av disse så bør man lære å kunne lese notasjonen…
Alle brikker – bortsett fra bonden – har en bokstav (som er stor). Trekket noteres med brikkens bokstav først (se nedenfor), og deretter feltet brikken lander på. Hvis hvit som første trekk velger å flytte springeren fra g1 til f3, så noteres dette slik 1.Sf3. \»1.\» betyr at det er hvits første trekk.
Hvis svart svarer med å flytte bonden foran dronningen to felter frem, skrives det første hele trekket (både hvit og svart) slik: 1.Sf3 d5.
Husk at bonden ikke har en bokstav!

Norsk                         Engelsk\"Sjakkbrett\"

K = konge                 K = king
D = dronning           Q = queen
T = tårn                    R = rook
L = løper                   B = bishop
S = springer              N = knight
bonde                       pawn

Følgende noter benyttes:

X      En brikke blir slått
+      Sjakk, dvs at kongen er truet
#      Sjakk matt
??     Elendig trekk
?      Dårlig trekk
?!     Tvilsomt trekk
!?     Interessant trekk
!       Godt trekk
!!      Svært godt trekk
0-0   Kort rokade
0-0-0 Lang rokade

Eksempel: 5.a3 Lxc3+ betyr at hvit flytter bonde fra a2 til a3.
Dette besvares med at svart løper slår hvit brikke (mest logisk en springer) på c3 med sjakk.

Noen ganger hender det at flere brikker av samme slag kan gå til samme felt.
Tenk deg at det står et tårn på a1, og et tårn på f1. Tårnet på a1 flyttes til d1.
Hvis man noterer Td1, vil man ikke senere vite hvilket tårn det var som flyttet.
Hvis det er to muligheter, skriver man derfor hvilken linje tårnet sto på.
Riktig notasjon av vårt trekk blir Tad1.

Det kan også tenkes at tårnene står på d2 og d6, og at tårnet på d6 flytter til d4.
Her holder det ikke å skrive linje, siden begge står på samme.
Riktig notasjon er T6d4 – her skriver man hvilken rad tårnet sto på før det flyttet.

Et annet eksempel er om springerne til hvit står på feltene f3 og b1, og at springeren på b1 flytter til d2. Da blir riktig notasjon Sbd2.
Det samme tilfellet har vi noen ganger med f.eks. svarte springere på c6 og g8, og at springeren på g8 flytter til e7.
Da blir riktig notasjon Sge7.
Her er det altså linjen til springeren som beskrives.

Et siste eksempel er hvis det står en hvit springer på d1 og d5, og springeren på d1 flyttes til e3. Da er det raden som skal noteres.
Her blir riktig notasjon S1e3, for at man senere skal vite at det var springeren på d1 og ikke den på d5 som flyttet til e3.

Del denne artikkelen:

Facebook
X / Twitter

Mer nyttig lesestoff om sjakk - Se her:

Handlekurv