Sjakkurs 02: Bondeforvandling, en passant, patt og evig sjakk

2. Bondeforvandling, en passant, patt og evig sjakk Du lærte de fleste sjakkreglene i det forrige kapitlet. I dette kapitlet gjennomgås de resterende reglene i spillet, slik at du blir klar til å spille sjakk på alvor.
Bondeforvandling En fribonde er en bonde som ikke kan stoppes eller slås av noen av motstanderens bønder. Dvs. at det ikke er noen av motstanderens bønder foran fribonden på samme linje, på linjen til høyre eller på linjen til venstre for fribonden. En bonde som kommer helt over til motsatt ende av brettet (motstanderens førsterad), blir forvandlet til en valgfri brikke (bondeforvandling). Bonden blir før motstanderens neste trekk erstattet med en dronning, et tårn, en løper eller en springer av samme farge. I de aller fleste situasjoner er det mest fornuftig å erstatte bonden med en dronning, siden det er den sterkeste brikken. Hvis man får en fribonde, er det en vanlig strategi er å sette et tårn bak fribonden i den samme linjen, for å prøve å forhindre at bonden blir slått på sin veg mot den andre siden og bondeforvandling. En passan Dette skjer når en bonde flytter to felt frem fra utgangspunktet, og idet den gjør det, passerer et felt som angripes av en av motstanderens bønder. Denne fiendtlige bonden, som hadde kunnet slå bonden dersom den bare hatt gått ett felt forover, har lov til å slå bonden som omden bare hadde flyttet ett felt frem. Bonden som slår, plasseres på det tomme feltet som motstanderens bonde flyttet over, og sistnevnte fjernes fra brettet. Patt Patt er en stilling i sjakk der spilleren som er i trekket, ikke står i sjakk, men ikke kan gjøre et lovlige trekk. Ved patt avsluttes partiet med remis (uavgjort) som resultat.
Evig sjakk En spiller kan kreve remis hvis den samme stillingen oppstår tre ganger, eller vil komme til å oppstå etter deres neste trekk, med den samme spilleren i trekket, og der hver spiller har de samme lovlige trekkene til disposisjon hver gang. Når et sjakkprogram er fornøyd med uavgjort i et parti ut i fra sin materielle stilling i forhold til motstanderens eller fordi det holder på å tape partiet, kan det skje at det spiller evig sjakk for å få remis i partiet. Et sjakkparti ender med seier til en av spillerne hvis følgende skjer: -En sjakkmatt oppstår
-En spiller gir opp -Det spilles med tid, og en spiller har brukt opp sin spilletid Et sjakkparti ender med remis hvis følgende skjer: -Patt -Evig sjakk -Spillerne blir enig om remis -Mangel på materiell. Er det for eksempel bare to konger igjen på brettet, kan ingen av spillerne vinne partietDu har nå lært 99 % av reglene i sjakk, og kan mer enn nok av reglene til å spille sjakk. Øving med sjakkprogram Generelt bør du venne deg til å bruke god tid når du spiller sjakk. Foreløpig har du ikke lært noe om spillet utenom reglene, og har derfor ikke så mye å vurdere foran hvert trekk,  men uansett prøv å tenke før du velger hvilken brikke som skal flyttes.Du må fortsatt spille de første trekkene i åpningen av spillet med sentrumsbøndene, slik som det er forklart i øvingen i det forrige kapitlet. Øv på å gjøre bondeforvandling når du spiller. Prøv ikke å å sette motstanderen sjakk matt i første omgang, men gjennomfør først en bondeforvandling til dronning. Prøv å unngå at motstanderen klarer å sette patt. Se spesielt at det ikke er mulig for motstanderen å sette patt i sitt neste trekk når du vurderer hvilket trekk som du skal gjøre.
Handlekurv