6. Åpningsråd, matt med konge og tårn, taktikkøvinger

Åpningsråd
Koplingen mot mål med åpningsspillet.

Flytt ikke samme brikke flere ganger i åpningsspillet.

Prioriter å først flytte ut offiserene på den siden hvor du har tenkt å rokere.

Matt med konge og tårn

Øving med sjakkprogram
Her er noen gode taktikkoppgaver fra webområdet til GM John Coffey.

Hvit skal trekke og poenget med oppgavene er med et trekk å sette motstanderen sjakk mat eller vinne materiell. Hver oppgave består av 20 deloppgaver. Under hver av deloppgavene står det beste trekket som kan gjøres (fasit).

Taktikkøving 1
Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 Oppgave 4
Oppgave 5 Oppgave 6 Oppgave 7 Oppgave 8
Oppgave 9 Oppgave 10 Oppgave 11 Oppgave 12
Oppgave 13 Oppgave 14 Oppgave 15 Oppgave 16

John mener at klarer du å gjøre hver av oppgavene på maksimum 20 minutter, gjør du en prestasjon som tilsvarer 800 i rating. Du bør ikke gå videre til neste kapittel før du har klart det, for taktikkferdigheter er viktige.