Sjakkurs 04: Målene med åpningsspillet mm.

4. I dette kapitlet lærer du mer om åpningsteori, mer om sluttspillteori og om brikkenes forkortelser. Målene med åpningsspillet Du har tidligere lært om rokade, og du vet at det er viktig å gjøre rokade
tidlig i åpningsspillet. Du kan også  åpne spillet med sentrumsbøndene. Nå går vi videre i sjakkteorien for åpningssspillet, og skal se på målene for denne delen av spillet. Åpningsspillet har tre hovedmål: 1. Utvikling av brikkene:  I utgangstillingen står alle offiserene står på første rad, og med unntak av springerne kan ingen av dem røre på seg. Springerne utvikles (flyttes) oftest til feltene c3 og f3 for hvit, og c6 og f6 for svart, selv om utvikling til andre felt også forekommer. Løperne har litt større valgmulighet for hvor de skal, derfor utsettes ofte deres utvikling til etter springerne er flyttet. Dronningen utvikles gjerne etter de lette offiserene, fordi den er en verdifull brikke. Verdien gjør dronningen utsatt for angrep fra svakere brikker om den blir utviklet for tidlig. Som regel vil en rokade utvikle et av tårnene. Kongen blir sjelden brukt aktivt før sluttspillet, men det å få kongen i sikkerhet med rokade regnes gjerne som et utviklingstrekk. 2. Kontroll over sentrum på brettet Som tidligere nevnt er sentrumsfeltene d4, e4, d5 og e5. I åpningsfasen kan det være vanskelig å forutse hvilke felt som vil være de viktigste i partiet, men får man herredømme over disse feltene har man fordelen av å utøve mye press på hele brettet, og ubestridt herredømme over sentrum er derfor en meget stor fordel for det videre spill. 3. Kongesikkerhet: Kongen må bringes i sikkerhet, for han står utsatt til på en sentrumslinje. I de fleste åpninger flytter begge spillerne kongen til fløyene ved rokade. Hvordan skal du så bruke denne kunnskapen om målene i åpningsspill i et sjakkparti? Det du lærer på dette kurset om åpningsspill går fra det generelle til det spesielle. I begynnelsen av kurset må du på et vis improvisere så godt du kan i åpningen, ut i fra den kunnskapen du har om åpningsspill. Målene i åpningsspillet gir et utgangspunkt for hva du skal prøve å få til i åpningsspillet, men gir ingen klar fasit på hvordan du skal få det til. Det er ikke mulig å lage noen fasit, for hvordan du skal klare å nå målene har sammenheng med hvordan motstanderen din spiller, plasserer sine brikker på brettet. Generelle råd for mattsettingen med konge og dronning mot konge: -Unngå at motstanderens konge kan gå i patt -Bruk dronningen til å presse motstanderens konge mot et hjørne eller kanten av brettet Brikkenes forkortelser Hver av de forskjellige offiserene har en forkortelse på en bokstav. Disse forkortelsene er det nødvendig å kunne når du senere bl.a. skal lære å notere sjakktrekk. (notasjon).
Offiserenes forkortelser i sjakk
Norsk
Engelsk
Konge (K)
King (K)
Dronning (D)
Queen (Q)
Tårn (T)
Rook (R)
Springer (S)
Knight (N)
Løper (L)
Bishop (B)
Bøndene har ingen forkortelse, men en bonde heter pawn på engelsk. Sjakklokke I sjakkpartier spilles det vanligvis med tid. Hver av spillerne har som oftest like mye tid til rådighet når spillet begynner. Hvis spillerne har forskjellig spillerstyrke, kan eventuelt den beste spilleren få noe mindre tid enn motstanderen, slik at forskjellen i spillestyrke på et vis utjevnes gjennom forskjellen i tilgjengelig tid. Her kan du se Magnus Carlsen spille mot Elise Sjøttem Jacobsen. Magnus har 0,5 min, mens Elise har 9,5 min. Legg merke til hvordan de bruker sjakklokken. Sjakklokker kan kjøpes i sjakkbutikker på Internett. Øving med sjakkprogram For å holde oversikt over hvordan du blir bedre og bedre til å spille sjakk, kan det være praktisk og motiverende å notere resultatene av dine partier mot sjakkprogrammet i et regneark. Du bør legge inn i regnearket i hvert fall følgende informasjon om partiene: -Sjakkprogrammets rating -Dato for når du begynte å spille mot denne ratingen -Hvilken farge du spilte -Resultatet av partiene. S for seier, R for remis og T for tap
Partioversikt
Rating Dato Hvit Sort Hvit Sort Hvit Sort Hvit Sort Hvit
500 15.jul S R S S S
505 20.jul T R S S S
512 01.aug
520 05.aug
Jeg anbefaler at du vinner tre partier på rad, før du øker ratingen til sjakkprogrammet. Prøv å bruke all sjakkteorien som du har lært, når du spiller. Du bør også praktisere de gode vanene som du har lært så langt i kurset. Bruk tid og se systematisk på alle brikkene dine, før du gjør et trekk. Du er nå på god veg mot 1100 i rating. Tomme for tomme, så kan du ikke bomme er et passende motto for den som vil bli en god sjakkspiller!
Handlekurv