Sjakkurs 03: Rokade, matt med to tårn mot konge, sjakkspillets faser

3. I dette kapitlet lærer du om sjakkspillets tre faser, det spesielle trekket rokade, hvordan du setter matt med to tårn mot konge, og litt om sammensetningen av et sjakkrepertoar.
Kort og lang rokade En gang i hvert sjakkparti kan hver av spillerne uavhengig av hverandre gjøre et et spesielt trekk, rokade (castling), med hver sin konge. Ved rokade flyttes kongen to felt til høyre eller til venstre mot et tårn på den samme raden. Tårnet flyttes til feltet på den andre siden av kongen. Ved kort rokade flyttes kongen til høyre på kongefløyen. Ved lang rokade flyttes kongen til venstre på dronningsfløyen. Rokade spilles vanligvis tidlig i åpningsspillet.
Imidlertid må visse betingelser være oppfylt for at en rokade skal kunne la seg gjennomføre:
  • Hverken kongen eller tårnet kan ha blitt flyttet tidligere i spillet
  • Det må ikke stå noen brikker på feltene mellom kongen og tårnet
  • Kongen må ikke stå i sjakk, eller passere et eller flere felt som er truet av motstanderens brikker,eller flyttes til et hvert felt hvor den står i sjakk. Tårnet kan imidlertid stå i sjakk
  • Kongen må fysisk flyttes først i en rokade. Tårnet kan ikke flyttes først, for da blir det et ulovlig trekk
  • Rokade er et viktig trekk siden det ikke bare flytter kongen til en sikrere plass, men også flytter det ene tårnet til en bedre, mer spillbar, posisjon på brettet. En nybegynner bør derfor alltid spille rokade tidlig i åpningsspillet, og selv for en erfaren spiller bør det være gode grunner for ikke å spille rokade.
Spiller man rokade, bør man være klar over følgende:
  • De tre bøndene foran den rokerte kongen skal beskytte kongen, og bør derfor i utgangspunktet ikke flyttes før eventuelt i sluttspillet.
  • Foran de tre bøndene bør det plasseres en offiser, vanligvis en springer, for å hjelpe bøndene i å beskytte kongen.
Matt med to tårn mot konge
Med matt med to tårn menes hvordan motstanderens konge kan settes sjakkmatt når man har to tårn, og motstanderen bare har kongen igjen på brettet.
Å kunne sette matt med to tårn mot konge bør være rimelig greit for de aller fleste. Imidlertid kan det trekkes mer lærdom ut av denne mattsettingen enn akkurat bare hvordan det teknisk kan settes sjakk matt raskest mulig. For generelt å kunne sette motstanderens konge sjakkmatt fortest mulig, er det alltid viktig å prøve å begrense antallet felt som motstanderens konge kan flyttes til, slik at det dermed blir enklere å sette kongen sjakkmatt. Tårnet er en brikke som egner seg godt til å begrense kongens bevegelsesmuligheter på brettet.I et hjørne har kongen bare tre felt som den kan flyttes til, men på midten av brettet har kongen 8 felt som den kan flyttes til. Motstanderens konge bør derfor presses mot et hjørne, eventuelt en kant av brettet, mens din motstander selvfølgelig vil prøve å unngå at det skjer. I sluttspillet må kongen ut av hjørnet sitt og sloss på midten av brettet. I åpningsspillet og i midtspillet bør kongen stå i ro i et beskyttet hjørne.

Sjakkspillets faser

Et parti sjakk kan grupperes i tre forskjellige faser: Åpningsspill  (opening game) – Midtspill  (middlegame) – Sluttspill (end game)
Åpningsspillet er den første fasen av partiet. I denne fasen er fokus på å få flyttet ut (utviklet) brikker og true viktige felt, særlig sentrumsfeltene e4, d4, e5 og d5. Det finnes ingen klar grense for når åpningsspillet går over til midtspill, men vanligvis skjer det etter 10-15 trekk. Det er heller ikke noe klart skille mellom midtspillet og sluttspillet, men i sluttspillet er det få offiserer igjen på brettet.
Sjakkrepertoar
Å lære å spille sjakk består i hovedsak av å lære seg reglene for spillet og sjakkteori for de forskjellige fasene i spillet og et par andre tema (taktikk og trekktenking) som vi kommer til senere. Du lærer på dette kurset et repertoar av teori for nybegynnere som jevnt og trutt utvides etter hvert som du gjennomgår de forskjellige kapitlene.Å bli en ekspert i sjakk kan sammenlignes med å bygge et stort, fint hus. På dette kurset lærer du sjakkteori tilsvarende grunnmuren til huset, og det er viktig at grunnmuren blir solid, slik at det store, fine huset får et skikkelig fundament og står stødig.
Eksempel på sjakkrepertoar for en fersk nybegynner.
Åpningsspill
Midtspill
Sluttspill
Åpne med en sentrumsbonde
Bondeforvandling
Rokade
Matt med to tårn
Patt
Evig sjakk
Øving med sjakkprogram
I det forrige kapitlet lærte du at det er viktig å tenke godt foran hvert eneste sjakktrekk i hvert eneste sjakkparti som du spiller! Det er viktig å systematisere denne tenkingen, og et første steg er å se på alle brikkene dine etter det beste trekket som du kan gjøre, hver eneste gang det er din tur til å gjøre et trekk. Se på alle feltene som hver brikke kan flyttes til. Du kan for eksempel starte med å se på den brikken som er lengst til venstre på brettet, og deretter ser du på brikke for brikke mot høyre på brettet, eller du kan starte fra den høyre siden av brettet. Det viktigste er at du har en konsekvent systematikk på hvordan du gjør det. Ser du et godt trekk, så se videre om du kan se et enda bedre trekk!
Du åpner fremdeles med sentrumsbøndene. Du gjør rokade så snart som det er mulig i hvert eneste spill. Prøv å variere mellom kort og lang rokade når du spiller.Øv på å sette matt med to tårn mot konge.
Handlekurv