Sjakkurs 05: Taktikk og sjakknotasjon

5. Taktikk Taktikk eller taktiske tema er noen spesielle kombinasjoner av brikker på brettet. Taktikk er et meget viktig tema i sjakken, spesielt for nybegynnere. Du må lære å bruke taktikk i ditt spill og gjenkjennne stillinger på brettet 
hvor det er sannsynlig at du vil bli utsatt for taktikk fra din motstander, men aller først må du lære og forstå de forskjellige taktiske temaene gjennom eksempler og beskrivelser i dette kapitlet og taktikkøvinger i de neste kapitlene. Binding (pins) Gaffel (fork) Spidding (skewer) Avdekker En avdekker er å flytte en brikke som åpner for et angrep fra en annen brikke. Dobbeltangrep Dobbelsjakk Er det så mulig å finne noe felles mønster for de forskjellige typene taktikk som kan være til hjelp når du skal bruke taktikk på din motstanderen og unngå at din motstanderen bruker taktikk mot deg? Et fellestrekk for de fleste taktikkene er at de involverer to eller flere offiserer på samme rad, eller på samme linje eller på samme diagonal. Se derfor nøye på alle rader, linjer og diagonaler hvor det står to eller flere offiserer, og se ekstra grundig hvis det er bare tomme felt mellom offiserene.

Sjakknotasjon Sjakknotasjon er måten som sjakktrekk skrives på (sjakktrekkspråket). Sjakknotasjon er viktig å kunne, og det er flere grunner til det:
  • Du kan skrive ned dine egne sjakkpartier og gå igjennom de i etterkant av partiet
  • Du kan lese sjakkbøker som bruker notasjon i forbindelse med beskrivelse av partier og annet
  • I sjakkturneringer forventes det at du skriver ned trekkene etter hvert som det spilles
Skriv ned noen partier som du spiller mot sjakkprogrammet, slik at du får innarbeidet notasjonsskrivingen.
Øvinger med sjakkprogram Du har tidligere lært at du skal se på hver eneste av dine brikker etter gode trekk, før du bestemmer deg for hvilket trekk som du skal gjøre. Det er en god begynnelse, som vi nå skal bygge videre på.Fra nå av skal vi utvide trekktenkningen med at du først ser på hvordan hver og en av din motstanderens brikker kan flyttes, og vurderer hva som vil være det beste trekket som din motstanderens kan gjøre. Deretter ser du på hvordan hver eneste av dine brikker kan flyttes på brettet, og så bestemmer du deg for hvilket trekk som du vil gjøre.Poenget med å se på motstanderens brikker er at du hele tiden må ta forholde til hvordan din motstander spiller. Du kan ikke spille ditt spill isolert fra hva din motstander gjør på brettet. For eksempel hvis din motstander kan sette deg sjakk matt i neste trekk, er det en selvfølge at du gjør et trekk som forhindrer det. Et godt trekk er ofte et trekk som forverrer din motstanders stilling, samtidig som det forbedrer din egen stilling. Spill noen spill hvor du systematisk arbeider inn den nye måten å tenke på før du gjør sjakktrekk.
Handlekurv